Sokaklarda mızıka çalma çocuk..

Tuna

Şahsıma münhasır herşeyi bulabilirsiniz

Anne vurdular beni
Zindana attılar beni
Kırdılar kolumu kanadımı
Coplarla kana buladılar beni
Yataklara düşmüşüm
Acı acına
Ölüyorum annecim
Nolursun gel yanıma
Son bir kerecik göreyim
O güzel yüzünü